Щодо питань пенсійного забезпечення ветеранів, пенсіонерів та особового складу сектору безпеки та оборони

ШТАБ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

м. Львів

Вих. № 72 від 26.02.2018 року
Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.

Щодо питань пенсійного забезпечення
ветеранів, пенсіонерів та особового
складу сектору безпеки та оборони

Шановний Володимире Борисовичу!

23 лютого цього року оприлюднена постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».
Ветерани та пенсіонери, громадські організації сектору безпеки та оборони і правоохоронних відомств неодноразово звертались до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України та інших центральних органів виконавчої влади з висновками про те, що чинна законодавча база достатня для перерахунку раніше призначених пенсій особам, які мають право на пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», тому вона не потребує кардинальних змін. Ми переконані в тому, що наявні проблеми пенсійного забезпечення цих осіб створені попередніми складами Кабінету Міністрів України, і тому перерахувати пенсії можливо саме його рішеннями.
Однак, прочитавши текст оприлюдненої постанови КМУ № 103 та проаналізувавши її наслідки, пенсіонери силових відомств в черговий раз доведені до відчаю, оскільки замість проведення перерахунку раніше призначених пенсій згідно чинного законодавства України Кабінет Міністрів України вирішив провести незаконне поетапне підвищення пенсій.

Навіть поверхневий аналіз прийнятих норм свідчить про невідповідність Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Так, відповідно до частини третьої статті 43 пенсії особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їхніх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством. А відповідно до статті 63 Закону усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. Жодна з цих норм не надає повноважень Кабінету Міністрів України скасовувати будь-які складові грошового забезпечення, зокрема – й щомісячні додаткові його види, для перерахунку раніше призначених пенсій.

Також, пункт другий статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» містить однозначну норму, що до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Норми щодо складових грошового забезпечення та проведення поетапного підвищення пенсій, замість законного перерахунку пенсій, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України № 103, протирічать нормам статті 22 Конституції України, Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” – № 2262 – XII в частині звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, оскільки скасовують надбавки, доплати, підвищення і премії, які отримував пенсіонер під час служби, та які враховувались при обчисленні й попередніх перерахунках пенсій. Не витримує критики й залежність розмірів грошового забезпечення для перерахунку пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ (міліції) від розмірів сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за січень 2016 року, який вони в певний період не сплачували у відповідності до законодавства, яке діяло на той час.

Стаття 24 Конституції України містить імперативну вимогу, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Норми, що запроваджуються, передбачають умови перерахунку раніше призначених пенсій, які різнять військових пенсіонерів і пенсіонерів органів внутрішніх справ (міліції), МВС, виокремлюють осіб, яким пенсія буде обчислюватись після 1 березня 2018 року тощо. В такий спосіб закладаються нові диспропорції у розмірах пенсій, у пенсійному забезпеченні зберігаються дискримінаційні підходи.

Дискримінаційними є й зміни, внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704, які дискредитують її основну ідею щодо встановлення розмірів посадових окладів, окладів за військовими і спеціальними званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та інших з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, оскільки при визначенні розмірів заробітної плати найманим працівникам така норма збережена.

Неодноразово оприлюднені мотиви необхідності внесення таких змін, свідчать або про відсутність професіоналізму «батьків» цієї реформи, нездатність об’єктивно проаналізувати реальний стан пенсійного забезпечення осіб, звільнених зі служби, недоліки у його системі та оцінити соціальні наслідки можливих рішень, або ж про цілеспрямовану спробу нанести шкоду національній безпеці і обороні країни, яка знаходиться у стані війни.

Загальна Декларація прав людини передбачає право кожної людини брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Проте поданий Мінсоцполітики на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та постанова КМУ від 21 лютого 2018 року № 103 громадської експертизи не пройшли, належним чином заінтересованими органам влади не погоджені та прийняті з порушенням Регламенту Кабінету Міністрів України.

Озвучені під час засідання Кабінету Міністрів України та тиражовані засобами масової інформації тези щодо широкої дискусії, в ході якої начебто народжувалися ідеї щодо удосконалення пенсійного законодавства, не відповідають дійсності. Проект постанови та законопроекту готувалися кулуарно, приховано і таємно, ніякої громадської експертизи, публічних обговорень не відбувалось, що також викликає обурення і непорозуміння громадськості.

Поряд з тим, у засобах масової інформації, під час публічних заходів за участю посадових осіб органів виконавчої влади, продовжують звучати повідомлення про тимчасовість прийнятої постанови та про необхідність в подальшому розробки законопроектів про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». В цих заявах вбачається бажання підготувати суспільство до сприйняття необхідності привести зазначений Закон України у відповідність постанові Кабінету Міністрів України № 103.

Кулуарна, непрозора і не публічна розробка пропозицій щодо удосконалення пенсійного законодавства, непрофесійні і непродумані заяви окремих високопосадовців збурюють ветеранську спільноту по усій Україні, дестабілізують і без того складну суспільно-політичну ситуацію в країні.

Тому, в чергове вимагаємо від Кабінету Міністрів України:

1. Створення рішенням Кабінету Міністрів України постійно діючої робочої групи з представників органів державної влади та громадянського суспільства проведення громадських обговорень шляхів удосконалення призначення, обчислення і перерахунку пенсій відповідно до чинного законодавства і прийняття належних рішень уряду та відповідних органів виконавчої влади у стислі терміни з урахуванням результатів їхньої громадської експертизи щодо удосконалення пенсійного законодавства.
2. Приведення постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» у відповідність Конституції України, Закону України від 09.04.1992 року № 2262 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», усунення дискримінаційних, дискредитаційних і демотивуючих норм (зокрема, в частині розміру і складових грошового забезпечення для обчислення, поетапного підвищення і виплати пенсій, поновлення розміру першого тарифного розряду у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року тощо).
3. Негайного припинення розробки законотворчих ініціатив з питань перерахунку раніше призначених пенсій та ініціювання скасування пп.2 п.9 Прикінцевих положень Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2148 щодо підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій.
4. Невідкладно внести до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України, першочергово розглянути і прийняти проекти: Постанови «Про деякі питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 7492 від 17.01.2018, Постанови «Ппро звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України» № 7384 від 08.12.2017.
5. Невідкладно здійснити перерахунок та виплату раніше призначених пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ з 1 січня 2016 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 на умовах чинного Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» – № 2262 – XII та інших чинних нормативно – правових актів з повною виплатою заборгованості за 2016-2018 роки.
6. Невідкладно скасувати постанову Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2017 року № 1052 «Про внесення зміни до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704» та з 1 січня 2018 року здійснити перерахунок раніше призначених пенсій особам, звільненим з військової служби та деяким іншим особам, на умовах чинного Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» – № 2262 – XII та інших чинних нормативно – правових актів.
7. Зобов’язати керівників центральних органів виконавчої влади сектору безпеки і оборони невідкладно розробити та затвердити накази щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, визначення посадових окладів, окладів за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

З надією на порозуміння
За дорученням керівників 33-х ВГО (МГО)

З повагою

Керівник Штабу Оргкомітету
ЗУБКОВ О.В.

вик. Зубков О.В..
тел. 063-572-7074

Опубліковано у Публікації | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *