Президенту України Порошенку П.О.

Громадська організація «Спілка пенсіонерів ЗСУ Стрийського гарнізону»
82400, Україна, Львівська обл., м.Стрий, вул. Народна 8, код ЄДРПОУ 41939177 тел. 067-670-64-53

Вих. №___ від 16.03. 2018 року
Президенту України Порошенку П.О.

ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Петро Олексійович !

Громадська організація «Спілка пенсіонерів ЗСУ Стрийського гарнізону», військові пенсіонери міста Стрия та Стрийського району занепокоєна черговим етапом так званих реформ пенсійного забезпечення військовослужбовців, які здійснюються на виконання прийнятих Верховною Радою України підпункту 2 пункту 9 Прикінцевих положень Закону України від 03.10.2017 р. № 2148 щодо підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення та змін до редакції ст. 63 Закону України № 2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ в редакції Закону № 1774-VIII от 06.12.2016 р.
З 2007 року ліквідовані пенсійні органи в силових міністерствах, відомствах. За цей період Пенсійним фондом України не проведено більше 10 перерахунків пенсій у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців.

З 2007 року в порушення Конституції України, Загальновійськових статутів Збройних Сил України, Положення про порядок проходження військової служби, які регламентують проходження військової службі військовослужбовцями, та Закону України “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхуванняˮ, який встановлює види, принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування для працівників, до цього часу (більше 10 років) з військовослужбовців утримується єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та на випадок безробіття, а з фондів грошового забезпечення всіх силових міністерств утримується протягом цього ж періоду внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Через це фактично щомісячно висвітлюється вся персоніфікована організаційно-штатна структура всіх силових міністерств та відомств, що є недопустимим при війні з російським агресором, злочином та підривом національної безпеки України.

Нагадуємо, що військовослужбовці проходять військову службу, а не знаходяться в трудових відносинах з державою (командирами), їх діяльність регламентована Загальновійськовими статутами Збройних Сил України, затвердженими Законами України, Положенням про порядок проходження військової служби.

Положення Кодексу законів про працю на них не поширюються.

Соціальний захист військовослужбовців (аналог соціального страхування для працюючих) здійснюється за Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімейˮ, з посиланням в ньому на Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ (ст. 15), за рахунок коштів державного бюджету.

А щоб зберегти право військовослужбовця на призначення (у разі її призначення звільненому зі служби військовослужбовцю) пенсії по Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуванняˮ необхідно структурному підрозділу силового міністерства, за запитом установи Пенсійного фонду України, передати ДАНІ про розмір його грошового забезпечення за період проходження заявником військової служби. У разі призначення йому такої пенсії, Міністерство фінансів централізовано перерахує кошти з державного бюджету до Пенсійного фонду України за частину пенсії призначену за період проходження військової служби. За період роботи після звільнення зі служби, колишній військовослужбовець сплачуватиме страхові внески на загальних підставах.
До речі, з 1 січня 2005 року (дата введення в дію Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуванняˮ), особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці за контрактом ніякому пенсійному страхуванню не підлягали, а за військовослужбовців строкової служби страхові внески не перераховувалися.

Незважаючи на всі патріотичні виступи вищих посадових осіб держави, патріотичну кампанію про відстоювання незалежності, збереження цілісності держави та т. ін., Кабінетом Міністрів України активно проштовхується у Верховній Раді України законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” та прийнята постанова від 21.02.2018 р. № 103.

Прийняття цього законопроекту, як закону, призведе до того, що військовослужбовці, виконуючи свої обов’язки, гинучи при виконанні службових обов’язків, пошкоджуючи здоров’я, свої обов’язки виконуватимуть, як військовослужбовці, а призначати їм пенсію будуть по “цивільному” пенсійному закону, нібито вони знаходяться з державою в добровільних трудових відносинах.

Таким чином, буде урядом буде зруйнована основа соціального захисту військовослужбовців – їх пенсійне забезпечення.

Сьогодні, через свою соціальну незахищеність, низьке грошове забезпечення, з лав Збройних Сил України масово звільняються офіцери, прапорщики та військовослужбовців за контрактом. Масове звільнення практично привело до некомплекту в військових частинах від 20 до 40 відсотків. Звільняються кращі, з бойовим і їдуть шукати високооплачувану роботу за кордоном, щоб прокормити свої сім’ї та своїх рідних. В вищих коридорах Генерального штабу обговорюється 8 хвиля мобілізації для доукомплектування бригад, полків, батальйонів до штатного рівня.

Вершиною цинізму до військовослужбовців, які проходили службу в АТО є прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 103. Пенсії, які призначені таким військовослужбовцям, до 1 березня 2018 р. з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення, які вони отримували в період служби, в ході перерахунку будуть перераховані по цій постанові без додаткових видів грошового забезпечення. Ця постанова мабуть є реальним втіленням слів Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б.: “…в розробці нових підходів до пенсійного законодавства, в якому йдеться мова про якісь “бойові” пенсії…”.

А військовослужбовців, яким пенсії призначалися із збережених посадових окладів (авіація, плавсклад, ветерани війни – учасники бойових дій В Афганістані та інші), відряджених для проходження служби по укріпленню обороноздатності держави до інших органів влади, без внесення змін до відповідних наказів, в порушення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, одним підписом Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., знижено в посаді.

Основні невідповідності законопроекту та постанови Кабміну:

1.Проект є дискримінаційним за професійною ознакою, оскільки ним передбачено суттєва різниця у принципах нарахування (перерахунку) пенсій військовослужбовцям і особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) та поліцейським.

2. Проект не передбачає скасування постановиКабінету Міністрів України № 1052 щодо відміни дати набрання чинності постановою «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30.08.2017 року № 704.
(була з 01.01.2018 року стала з 01.01.2019 року). Саме тому зміни, що пропонуються внести до неї, не визначають того, що постанова № 704 починає діяти з 01.01.2018 року.

3. Проект постанови за змістом не розкриває механізм перерахунку пенсій для військових, який суперечить вимогам пенсійного Закону України 2262 – XII в частині складу грошового забезпечення, що приймається до уваги при проведенні перерахунку.
Грубим порушенням, що також несе ознаки дискримінації є ігнорування частини третьої статті 43 Закону України 2262 – XII для військовослужбовців щодо складу грошового забезпечення для перерахунку пенсій. В той же час для осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) та поліцейським такий, передбачений Законом склад грошового забезпечення та порядок його обчислення зберігається.

4. Внесення змін допостанови Кабінету Міністрів Українивід 13 лютого 2008 року № 45 про затвердження«Порядку перерахунку пенсій»суперечить основним положенням та спрямуванню Закону України 2262 – XII. Пропозиції громадськості, що неодноразово подавалися на акціях протесту, щодо проекту змін до постанови № 45 не прийняті до уваги та також мають ознаки дискримінації за ознаками професії.

5. Запропоновані зміни до ПКМУ № 704 дискредитують її основну ідею щодо встановлення розмірів посадових окладів, окладів за військовими званнями військовослужбовців з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт.
Змінами пропонується встановити одноразоворозміри посадових окладів, окладів за військовими званнями військовослужбовців з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, тільки на 1 січня 2018 року.

6. Оклади за військовим званням у ЗСУ на сьогоднішній день суттєво менші у порівнянні із спеціальними званнями у Національній поліції (полковник поліції – 2400 грн., полковник прокуратури – 2600.00 грн.,а полковник, капітан 1 рангу у ЗСУ, можливо, буде – 1480 грн.). Пропонується встановити оклад за військовим званням генерал армії України у розмірі – 3200 грн.(тарифний коефіцієнт – 1,82), та внести відповідні зміни щодо збільшення тарифних коефіцієнтів у додатку 14 до ПКМУ № 704 щодо інших військових звань (наприклад полковник – 1,36 і т.д.).

7. У проекті ПКМУ необхідно акцентувати увагу на тому, що вислуга років для призначення пенсії, яка була раніше обчислена особі, яка має право на пенсію за Законом України № 2262-ХІІ, перегляду в бік зменшення, не підлягає.

8. Суттєві недоліки запропонованого проекту не дозволяють погодитися з його змістом та спрямуванням.

У випадку їх прийняття пенсіонери Збройних Сил України знову вимушені будуть вдатись до ще більших масових громадських протестів з висловленням недовіри до влади

З повагою,

Голова ГО «Спілка пенсіонерів ЗСУ Стрийського гарнізону

полковник запасу С.Вега

Опубліковано у Звернення. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *