Фінанси

Членські внески (права та обов’язки члена організації), Інструкція, Відомість, Заява на вступ

Офіційний загальний рахунок (ПриватБанк)

Отримувач: СПІЛКА ПЕНСІОНЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ СТРИЙСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Рахунок: UA283253210000026001053745037
ЄДРПОУ 41939177
МФО 325321
ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”  (м. Стрий, вул. Шевченка 66)

Призначення платежу: …………………………………….від………………………….

Офіційний спеціальний поточний рахунок для надання благодійної допомоги військовим пенсіонерам

Отримувач: СПІЛКА ПЕНСІОНЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ СТРИЙСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
Рахунок: UA423253210000026004053756614
ЄДРПОУ 41939177
МФО 325321
ПАТ КБ”ПРИВАТБАНК”  (м. Стрий, вул. Шевченка 66)

Призначення платежу: благодійна допомога для надання допомоги військовим пенсіонерам від………………………….

Кошти можна також перерахувати на картковий рахунок організації в ПриватБанку. Отримувач Вега С С

Картка 5169 3305 1549 9660

Кошти можна  внести через термінали самообслуговування. Для цього ви входите в меню платежів, шукаєте організацію через  код 41939177

В призначені платежу обов’язково вказувати призначення (членські внески, благодійні внески, благодійний внесок на допомогу військовим пенсіонерам) і хто платник

Розділ Х. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

 10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.

10.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

10.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

10.9. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.