документи про засідання Всеукраїнського організаційного комітету від 4 квітня 2018 року. 

05 квітня 2018 року в ГО “Спілка пенсіонерів ЗСУ Стрийського гарнізону” надійшли вихідні документи про засідання Всеукраїнського організаційного комітету від 4 квітня 2018 року.
Публікуємо його без змін для ознайомлення всіма пенсіонерами ЗСУ Стрийського гарнізону.

Голова Організації С. Вега

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Керівникам організаційних штабів областей
Головам громадських організацій силових структур
областей, міст та гарнізонів

Вих. № 108 від 04 квітня 2018 року

Шановні колеги!

Надсилаємо Протокол № 10 засідання Всеукраїнського Організаційного комітету від 03.04.2018 року. Звертаємось до Вас з такими пропозиціями:
1. Організувати виконання рішень засідання Оргкомітету у встановлені терміни, а саме:
1.1. Пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (Додаток 1) та додатків до нього – Пояснювальної записки та Порівняльної таблиці доручити виконати Аналітично-експертним групам областей під керівництвом особи,яка є членом Аналітично – експертної групи Всеукраїнського Оргкомітету. Всі пропозиції, зміни та доповнення виконати курсивом на тексті Проекту та додатків до нього та надіслати на e-mail: palivnik@ukr.net до 14.04.2018 року.
1.2. Пропозиції до пунктів 2.2.1. – 2.15. Протоколу № 10 пропонується також відпрацювати курсивом на тексті та надіслати до 12.04.2018 року на e-mail: palivnik@ukr.net.
1.3. Проекти документів відповідно до п. п. 6,6.1. – 6.5 підготувати та до 17.04.2018 року надіслати на e-mail: palivnik@ukr.net.

Додаток: Протокол № 10 та додатки до нього на 45 аркушах

З повагою,

Керівник Штабу Оргкомітету
Зубков О.В.

Протокол № 10
засідання Всеукраїнського Організаційного комітету з питань захисту прав та свобод ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей ( далі – Оргкомітет))
Місце проведення: вул. Бастіонна, 11, Київський міський палац ветеранів.
Дата та час проведення: 03 квітня 2018 року 11.00 – 13.00.
Присутні: Керівники координаційних штабів областей
Головуючий : генерал-лейтенант Палій В.М.

1. Інформацію Палія В.М. та осіб що виступили взяти до відома.
2. З метою підготовки до проведення 10-го етапу Всеукраїнських безстрокових, публічних, протестних, мирних акцій ветеранів, учасників антитерористичної операції, пенсіонерів, всіх людей поважного віку, членів їх сімей прийняти за основу наступні пропозиції та вимоги до Президента України, Голови Верховної Ради України, Народних депутатів України, Прем`єр-міністра України та Керівникам відповідних центральних органів влади:
1.1. З метою зупинення процесів що ведуть до виникнення загроз безпеці та обороні України негайно припинити розробку та прийняття нових та внесення змін до чинних законів України та підзаконних актів що порушують Конституцію України, закони України та чинні підзаконні акти з питань звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
1.2. Верховній Раді України законопроект “ Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб ” розроблений Кабінетом Міністрів України не приймати та ініціювати скасування підпункту 2 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 03.10.2017 р. № 2148 щодо підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.
1.3. Кабінету Міністрів України скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1052, здійснити перерахунок та виплату перерахованих пенсій військовим пенсіонерам та деяким іншим особам всіх відомств сектору безпеки та оборони України, відповідно до постанови КМУ від 30.08.2017 р. № 704 з 01.01.2018 року та виплату перерахованих пенсій з невідкладною виплатою заборгованості за 2016-2017 роки пенсіонерам органів внутрішніх справ (міліції) відповідно до постанови КМУ від 11.11.2015 р. № 998 з 01.01.2016 року згідно вимог чинного Закону України № 2262-ХІІ та інших чинних нормативно-правових актів.
1.4. Президенту України відповідно до вимог п.15 ст.106 Конституції України зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України № 1052 від 27.12.2017 р. з мотивів її невідповідності Конституції та одночасно звернутися до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.
1.5. Кабінету Міністрів України привести постанову Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 103 “ Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб ˮ у відповідність до вимог Конституції України, Закону України № 2262 “ Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб ˮ, та негайно усунути дискримінаційні, дискредитаційні і демотивуючі норми (зокрема, в частині розміру і складових грошового забезпечення для обчислення, перерахунку і виплати пенсій, поновлення розміру першого тарифного розряду у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, не врахування раніше встановлених додаткових видів грошового забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) або щомісячних додаткових видів грошового забезпечення поліцейського через бездіяльність посадових осіб Національної поліції України щодо вчасної розробки нормативно-правового акту (наказ Міністра внутрішніх справ України від 06.04.2016 р. № 260), відсутність гарантій з боку Кабінету Міністрів України щодо повної виплати утвореної заборгованості по перерахованих пенсіях, тощо).
1.6. Невідкладно внести до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України та першочергово розглянути і прийняти проекти:
Постанови про деякі питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб № 7492 від 17.01.2018;
Постанови про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України № 7384 від 08.12.2017.
1.7. Негайного припинення утримання з військовослужбовців, поліцейських незаконного (з 2007 року по цей час) єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та на випадок безробіття. До кінця другого кварталу 2018 року провести повне відшкодуванням нанесених збитків кожному військовослужбовцю, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейському (а за загиблих (померлих) – членам їх сімей). Винних осіб у його запровадженні та незаконному утриманні єдиного соціального внеску притягнути до кримінальної та матеріальної відповідальності.
1.8. Рахунковій палаті України провести перевірку з визначенням винних щодо багаторічного незаконного витребування грошових коштів з державного бюджету на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських і їх перерахування до Пенсійного фонду України, як страхових внесків, враховуючи те, що пенсійне забезпечення зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. За результатами перевірки передати відповідні матеріали до Генеральної прокуратури України.
1.9. Голові Служби безпеки України ініціювати перевірку всіх установ Пенсійного фонду України на предмет витоку інформації про персоніфіковані організаційно-штатні структури всіх силових міністерств, відомств. За результатами перевірки, прийняти відповідні рішення про притягнення до відповідальності винних осіб.
1.10. Кабінету Міністрів України прийняти нормативно-правовий акт щодо ліквідації такого виду грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, як премія, збільшивши існуючі основні види грошового забезпечення (посадовий оклад та оклад за військовим (спеціальним) званням).
1.11. Президенту України Порошенку П.О., Голові Верховної Ради Парубію А.В., ініціювати термінове прийняття рішень щодо:
– відновлення функціонування органів пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу в силових міністерствах, в інших центральних органах виконавчої влади, які в порушення чинної на той час статті 10 Закону № 2262 були ліквідовані внаслідок прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. № 1522, а функцію головного розпорядника коштів на виплату пенсій військовослужбовцям відновити Міністерству фінансів України;
– відновлення права військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на пенсію за вислугу років за наявності 20 років загальної вислуги, що було втрачено внаслідок внесених в порушення норм Конституції України і міждержавних угод з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців змін до Закону № 2262;
– встановлення норми Закону № 2262 прямої дії щодо підстав та порядку перерахунку військових пенсій (у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення);
– ліквідації загальнообов’язкового державного пенсійного страхування для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу як такого, що було введено в порушення вимог статті 8 Закону № 2262 (фінансування виплати пенсій та інших виплат для військовослужбовців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, а не страхових внесків) та Закону України “ Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування ”, а також розкриває персоніфіковані організаційно-штатні структури всіх силових міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
– повернення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським незаконно утриманих з них протягом 2007 – 2018 років сум єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та на випадок безробіття.
2.12. Передати систему соціального захисту військовослужбовців до Комітету Верховної ради України з питань національної безпеки і оборони, структурного підрозділу Кабінету Міністрів України, який займається питаннями національної безпеки та оборони з виділенням необхідної чисельності працівників і матеріально-технічного забезпечення.
2.13. Створити рішенням Кабінету Міністрів України постійно діючу робочу групу з представників органів державної влади та громадянського суспільства для проведення громадських обговорень змін до законодавства з питань соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських.
2.14. Президенту України за порушення ст. 22, 58 Конституції України, Закону України “ Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування ˮ, Загальновійськових статутів Збройних Сил України, присяги державного службовця при розробці законопроекту “ Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб ” та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 103 порушити питання щодо звільнити від займаних посад Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Віце-прем’єр-міністра України Розенка П.В., посадовця Кабміну Максимчука О.С., Міністра соціальної політики Реви А.О., його заступника Шамбіра М.І. та притягнути їх до відповідальності та відшкодування нанесених збитків.
2.15. Пропонувати Президенту України на підставі вимог п.15 ст. 106 Конституції України зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України № 156 від 14.02.2018 р. « Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» як таку що розроблена та прийнята з порушенням та у не відповідності вимогам Конституції України, ст.ст.2,20 Закону України від 22.10.1993 року № 3551 -12 « Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту» інших чинників та одночасно звернутись до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.
2.16. Про здійснені заходи і прийняті акти законодавства висвітлити у засобах масової інформації та довести до всіх військовослужбовців, членів їх сімей і військових пенсіонерів.
3. Ухвалити за основу Проект внесення змін до Закону України « Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб.
Оргкомітету надіслати для погодження всім членам Всеукраїнського Оргкомітету після чого кожному народному депутату України, Президенту України, Голові Верховної Ради України законопроект “ Про внесення змін до Закону України “ Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб ” щодо організації пенсійного забезпечення та перерахунку пенсій з урахуванням оновленого грошового забезпечення ” (законопроект, порівняльна таблиця, пояснювальна записка додаються). – Додаток 1
Ці вимоги поширити серед військовослужбовців, членів їх сімей, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських та ветеранської спільноти, а також в мережі Інтернет та соціальних мережах.
4. Ухвалити зміст звернення до учасників 10-го етапу Всеукраїнських безстрокових публічних, протестних мирних акцій – Додаток 2.
5. Ухвалити зміст колективного звернення керівників ВГО (МГО) України до Президента України, Голови Верховної Ради України, керівників фракцій та окремих комітетів Верховної Ради України ( Вих.№107 від 03.04.2018 року) – Додаток 3.
6. Доручити Аналітично-експертній групі Всеукраїнського Оргкомітету розробити проекти наступних документів:
6.1.Проекти Конституційних запитів з питань порушення Конституції при розробці та прийнятті нових та внесенні змін до чинних законів та підзаконних актів з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців та фінансової підтримки громадських об`єднань ветеранів війни.
6.2.Проекти звернень до Конституційного Суду з питань порушення Конституції України при підготовці та прийнятті нових та внесенні змін до чинних законів та підзаконних актів що стосується пенсійного забезпечення військовослужбовців та фінансової підтримки громадських об`єднань ветеранів війни.
6.3.Проекти позивів до адміністративного суду щодо порушення відповідними чиновниками Конституції України чинного законодавства при підготовці та прийнятті нових та внесенні змін до чинних законів та підзаконних актів що стосується пенсійного забезпечення військовослужбовців та фінансовій підтримці громадських об`єднань ветеранів України.
6.4.Проекти позивних заяв пенсіонерів сектору безпеки та оборони до Пенсійного фонду України з питань захисту своїх прав та свобод.
6.5.Завершити розробку проекту Закону України « Про внесення змін до Законів України « Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» (Додаток 1).
7. Керівникам ВГО (МГО) ветеранів війни,учасників антитерористичної операції з метою уникнення можливості створення умов коли в результаті недостатнього юридичного оформлення окремими особами звернень, заяв, вимог та особливо проектів законів, підзаконних актів, Конституційних запитів та звернень до Конституційного Суду, судових позивів можуть виникнути загрози нашому спільному руху пропонується надсилати відповідні документи тільки після експертної оцінки їх змісту Аналітично-експертною групою Всеукраїнського Оргкомітету та ухвалення їх на Засіданні Всеукраїнського Організаційного Комітету.
8. У зв`язку з релігійними св`ятами та поминальними заходами проведення 10-го етапу Всеукраїнських безстрокових публічних протестних мирних акцій перенести на більш пізній термін.
Додатки:
1 на 30-ти листах;
2 на 8-ми листах;
3 на 3-х листах.

Головуючий: Палій В.М.

Особисто.
Президенту України
ПОРОШЕНКУ П.О.

Шановний Петре Олексійовичу!

Ми керівники ВГО (МГО) ветеранів війни та учасників антитерористичної операції – члени Всеукраїнського Організаційного комітету з питань захисту прав та свобод ветеранів, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей утвореного Громадською спілкою “Координаційна Рада ветеранських громадських об’єднань України” які репрезентують ветеранську спільноту України щиро вдячні Вам за те, що Ви почули наші пропозиції щодо створення Міністерства у справах ветеранів України. В перше цю пропозицію ми висунули ще в 2005 році і щорічно по декілька разів зверталися до чиновників всіх рангів і тільки тепер прийнято рішення щодо створення цього Міністерства.
Але на фоні такого позитивного рішення Міністр соціальної політики України Рева А.О., деякі інші чиновники цього Міністерства та окремих центральних органів влади продовжують війну з захисниками України, метою якої є внесення в ряди ветеранських громадських об’єднань розколу, знищення ветеранського руху що викликає ненависть ветеранів до Президента України та влади в цілому, та створює в решті решт загрози безпеці та обороні України.
Так з призначенням на посаду Міністра соціальної політики Реви А.О. організована група посадовців Міністерства та деяких інших центральних органів виконавчої влади з залученням окремих осіб протягом 2016 – 2018 років здійснювали багаточисельні спроби внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року №1049 та від 07.03.2012 року №176 та розробки проектів нових постанов, які здійснювались в порушення статей 3,5,17,19,21,22,24,38,40,46,58,68 Конституції України, що мають норму прямої дії, статей 2,20 Закону України від 22.10.1993 року №3551-12 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України від 22.03.2012 г. №4572-6 «Про громадські об’єднання», Указу Президента України від 26.02.2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
Крім того діяльність посадовців Мінсоцполітики з цих питань є не професійною, непрозорою, шахрайською та має провокаційний характер, що вносить розкол у взаємовідношення між поколіннями громадян України, принижує авторитет старших поколінь. Така їх діяльність стала одною із причин масових публічних протестних дій ветеранів війни, учасників бойових дій та учасників антитерористичної операції.
З метою зупинення беззаконня та штучного збурення у ветеранській спільноті ми багато разів звертались до Міністра соціальної політики України (Додаток 1) та до Прем’єр-міністра України (Додаток 2). Але вони нас, керівників ВГО (МГО) України ветеранів війни, учасників бойових дій та антитерористичної операції не почули.
Так 14.02.2018 року Міністром соціальної політики України Ревою А.О. порушуючи вище вказані чинники, винесено на розгляд та прийнята “з голосу” проект постанови Кабінету Міністрів України яка була оприлюднена лише 16 березня 2018 року за номером 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”
Нас, ветеранів, дивує те, що Міністр та окремі його підлеглі не розуміють просту істину, про те що суспільство яке не проявляє турботу про старше покоління – майбутнього не має. Ось ця турбота, відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і передбачена постановами Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року №1049 та від 07.03.2012 року №176.
А ще більше дивує вузькість, а точніше відсутність державного мислення у окремих “державних” чиновників:
1. Порушуючи Конституція, закони України – про підтримку ветеранських організацій чиновники Міністерства соціальної політики – розробили проекти нових підзаконних актів, називаючи їх за шахрайськими методами – також «… підтримкою» громадських об’єднань ветеранів, але зміст цієї недолугої постанови (№ 156) – конкурс (замінено шахрайським шляхом юридичне поняття «підтримка» на «конкурс»): конкурс між старими і немічними та молодими і сильними. Що це? Коли на порядку денному смішна сума в бюджеті -19 млн.грн. на 41 всеукраїнську громадську організацію ветеранів, які заявили бажання отримувати фінансову підтримку (19000000 : 41 = 463400 грн. у середньому на кожну організацію)? Це не вистачає на забезпечення виживання та статутну діяльність громадських об’єднань. Який конкурс? І це на фоні коли партії, які є у владі отримують без всякого конкурсу понад пів мільярду грн., а окремі керівники державних підприємств отримують грошове утримання в сумі 19 млн.грн. на рік. А як це розцінюється суспільством? Чи думають про це «горе – чиновники»???
Де, ветерани війни – доведені владою до “жебрацького”стану, візьмуть 25% фінансування проектів за рахунок коштів громадських об’єднань щоб забезпечити участь у конкурсі? І взагалі як могла появитись думка у окремих чиновників щодо проведення конкурсної системи для ветеранських громадських об’єднань ветеранів без внесення змін до Конституції та чинних законів України? Те що відбувається можна назвати влучним українським словом – ЖАХ.
Ветерани, – діди та батьки запитають дітей та онуків які є у владі і які підготували цю провокацію та «підсунули» на розгляд Кабінету Міністрів України: Чи є у вас совість та хоч краплина глузду???
Ви рубаєте “сучок” на який вас посадив народ. Хто ж за вас таких недолугих та політичні сили, які вас розмістили на державні посади, буде голосувати??? Дійсно якщо Господь Бог вирішив когось наказати він лишає їх розуму!
1. Враховуючи вище наведене та на підставі вимог ст.102 та п.15 ст.106 Конституції України звертаємось до Вас з проханнями та пропозиціями зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів» від 14.02.2018 року № 156, як таку що розроблена та прийнята з порушенням та у невідповідності вимогам Конституції України, ст.2,20 Закону України від 22.10.1993 року №3551-12 «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інших чинників та одночасно звернутись до Конституційного Суду України щодо її конституційності.
2. Звертаємось з проханнями до посадових осіб Адміністрації Президента України доповісти цього листа для прийняття рішення особисто Президенту України Порошенку П.О. і не надсилати його для прийняття рішення іншим інституціям, а також організувати зустріч Президента України з керівниками ветеранських громадських об’єднань які підписали це звернення.
За дорученням керівників ВГО (МГО) ветеранів війни та учасників АТО додається на ____ арк..
Додаток 1 на _____ арк.
Додаток 2 на _____ арк.

З повагою

Голова ГС “КРВГОУ”,

Голова Всеукраїнського Оргкомітету
В.М. ПАЛІЙ

Опубліковано у Звернення. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *